ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

make a rezervation now

WE ARE OPEN

MONDAY TO SUNDAY 12:00 TO 24:00

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το εστιατόριο  East Pearl chinese restaurant συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Επώνυμο και Όνομα
Τηλέφωνα
E-mail

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την επικοινωνία του κατόχου με το χρήστη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα του East Pearl chinese restaurant
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται και δεν διατίθενται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. Εξαιρείται η διάθεση των στοιχείων σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.  περισσότερα...

PRIVACY POLICY

The East Pearl chinese restaurant collects personal information from its users through the contact form.

 

Last Name and First Name

Phones

E-mail

 

The personal data is collected solely for the purpose of contacting the user with the user to provide additional information about East Pearl chinese restaurant products.

The user's personal data is not published, sold or otherwise made available to third parties. It is excluded to make the information available to judicial and prosecutorial authorities upon request. more...

East Pearl Chinese restaurant

Apollonos 2 Str, Syntagma Sqr, Athens
Opens Monday to Sunday, 12:30PM to 24:00